Ga naar Facebook developer en maak een nieuwe app aan voor de desbetreffende website
Hier vind je de volgende gegevens die in dit PHP bestand ingevuld moeten worden namelijk:
- App ID
- App Secret

Hierna ga je naar: https://developers.facebook.com/tools/explorer
Selecteer in het dropdown rechtsboven bij application de zojuist aangemaakte app.
Klik hierna op 'get token' en hierna op 'get user access token'. Zorg ervoor dat enkel 'manage_pages' is aangevinkt.
Bovenin vind je nu de desbetreffende 'access token' deze moet ook ingevuld worden in dit php bestand.

Kopieer onderstaande link in de url balk en zoek naar de juiste applicatie en kopieer hier de access token van
https://graph.facebook.com/v3.0//accounts?access_token=

Als bovenstaande link niet werkt ga dan naar: https://developers.facebook.com/tools/explorer
Kopieer onderstaande code en vervang deze voor: me?fields=id,name in de Explorer.
zoek naar de juiste applicatie en kopieer hier de access token van
Code: https://graph.facebook.com/v3.0//accounts?access_token=

Vul deze access token in. Dit doe je in dit PHP bestand.

Pas de variable facebook_page aan: dit moet de naam zijn die direct gebruiker wordt in de facebook url dus als voorbeeld:
https://www.facebook.com/UwDierenwinkel/
In dit geval moet dus UwDierenwinkel gekopieerd worden.

Maak een nieuwe tabel aan in de datebase genaamd: facebook_rating
Deze tabel moet de volgende structuur bevatten:
- id - INT
- date - VAR
- time - VAR
- count - INT
- average - VAR